سالن 306 نفره چند منظوره شهید ناصری
سالن کنفرانس شهید رشیدی
کتابخانه شهید آوینی
نمازخانه دبیرستان
حیاط مدرسه
سالن ورودی

 

 

 

 

 

آدرس : تهران- خیابان شهید رجایی- خیابان شریعتی- مجتمع آموزشی دکتر شریعتی
تلفن : 55517900-55001060-55020800
دورنگار : 55020300
رايانامه : school@soroushshahed.ir